Bach in Köthen

Bach in Köthen

Johann Sebastian Bach in Köthen Cembalokonzert A-Dur BWV 1055 Präludium und Fuge E-Dur BWV 878 Violinkonzert a-Moll BWV 1041 Sonate E-Dur für Violine und Cembalo BWV 1016 5. Brandenburgisches Konzert BWV 1050 Sebastian Wienand Cembalo Daniela Lieb Flöte Petra...