17 Januar

Abokonzert 4 Freiburg | Mozart!

W.A. Mozart
Einführung 19:15 Uhr
27 Januar

Sonderkonzert Berlin Bach h-Moll-Messe

Johann Sebastian Bach
Einführung 19:15 Uhr
29 Januar

Sonderkonzert | Bachs h-Moll-Messe

J.S. Bach
Einführung 19:15 Uhr
31 Januar

Sonderkonzert | Bachs h-Moll-Messe

J.S. Bach
Einführung 18:15 Uhr